Turforslag

Sykkelruter for Lilloseter og omegn


Sykkelruter fra Friluftsetaten. Klikk på en rute for å se den i friluftsetatens markadatabase med beskrivelse, kart, mm.


Lillomarka og Gjelleråsen


Romeriksåsene


Hadelandsåsene

Spise på tre steder

Turbeskrivelse
Turens lengde: ca 10,5 km
Mye opp til Sinober, bratt ned fra Sørskogen.

Det krever sin mann - og kvinne - å spise på tre av Lillomarkas hyggelige markastuer på en og samme dag. Ved å gå turen vi anbefaler, som er en veldig fin tur, og ved å følge våre råd, tror vi du vil klare det.  Men ta det litt mer ro, pass på at du ikke forspiser deg.

Les mer på www.hebak.net

 

 

Ammerud-Lilloseter

Ammerud–Lilloseter
Lengde 8–9 km (tur–retur).

Vi tar utgangspunkt i utfartsparkeringsplassen i Lilloseterveien på Ammerud. Kollektivreisende kan ta buss eller T-bane til Ammerud og buss nr. 62 videre til Alundamveien. Herifra skrår du over krysset og følger stien over enga. Innerst på P-plassen ved Lilloseterveien, går den gamle Lilloseterveien innover. Den gamle Lilloseterveien er det første stykket av naturstien mellom AmmerudBreisjøenGrorud. Poster langs veien gir nyttig informasjon om natur og historie på stedet.

Etter vel 1 km kommer vi til to av Breisjøens dammer bygget av steinblokker hugget ut av grorudgranitt. Breisjøen er drikkevannskilde, så vi må nøye oss med å betrakte vannet fra avstand.

Vi er snart ute i et turveikryss og tar bakken opp til venstre. På toppen følges stien til høyre nordover, og etter 1 km med slake stigninger i ung furuskog, kommer vi til Aurevann. Her er mange fine rasteplasser med muligheter for både fiske (husk fiskekort) eller en svømmetur. På odden til høyre er det godkjent ildsted.

Skal vi videre til Lilloseter må vi ta stien til venstre. Vi passerer to av Aurevanns små dammer i tilhugget naturstein. Disse er adskilt av en kolle med bratte kneiker, men man kan følge vannkanten rundt odden. Etter siste dammen går stien bratt opp lia i en riktig trollskog.

I stidelet oppe i bakken holder vi til venstre og så rett fram til vi er ute på turveien til Lilloseter, 600 m sør for kafeen. Selve plassen Lilloseter lå ved foten av bakken, nord for dagens kafé.

På tilbaketuren starter vi på turveien, men etter cirka 750 m passerer vi en hytte på venstre side. Her skrår en merket sti av mot venstre. Dette er óg en del av gamle Lilloseterveien, og vi følger denne. Legg merke til bakkene hvor veien er hogd litt ned i terrenget for å redusere stigningsgraden av hensyn til tidligere hestetransporter. Nederst i den ene passerer vi en kastestein. Her kan du kaste på steinen for å få hell og lykke på resten av turen!

Vi er snart ute på turveien SteinbruvannLilloseterveien, og følger vi denne 300 m mot venstre, er vi tilbake til veidelet vi passerte ved Breisjøen.

 

(Turforslag fra Friluftsetaten Oslo kommune)