Oppvekst på Lilloseter

Olav Østlund's oppvekst på Lilloseter. Artikkel av Håvard Pedersen, fra Gr.huist.lags årbok 2007.