Jakt- og sportsminner

Endel jakt- og sportsminner fra Lillomarka fra 1890-årene og utover, hentet fra "Boken om Aker".