60 år senere...

Av Håvard Pedersen

En beretning fra motstandsmannen "Leif Nilsen" om krigen, Lilloseter og marka hentet fra et kapittel i Groruddalens Historielags årbok for 2005. Mesteparten av denne krigshistorien utspiller seg i byen, men som dere ser, så trekkes Lilloseter inn etterhvert. Verten som her er omtalt, avløste familien til Olav Østlund.