Lilloseter på Facebook

Lilloseter Sportsstue er også på Facebook.
Ta en titt og meld deg gjerne inn i gruppa!
Link til Facebook-gruppa vår